برگزارکننده: موسسه بین المللی معماری، شهرسازی مهراز شهر
دبیرخانه:
مشهد، بلوار پیروزی، بین تقاطع صیاد شیرازی و پیروزی ۶۸، پلاک شش، ساختمان راد، واحد هفت
تلفن: ۳۶۱۴۵۸۴۷-۰۵۱      ۰۹۳۰۶۸۴۸۰۳۰
ایمیل: info@idconf.ir
معماری و شهرسازی
مرمت بافت ها و آثار تاریخی
بافت های فرسوده و حاشیه نشینی
فضای سبز و محیط زیست شهری
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
گردشگری، هویت شهری و میراث فرهنگی
عمران و نوسازی شهری
ترافیک و حمل و نقل شهری
اقتصاد و مدیریت شهری
مدیریت بحران و امنیت شهری
جامعه، فرهنگ و هویت شهری
سایر ایده های نوین در ارتباط با معماری و شهرسازی
مهلت ارسال اصل مقالات: ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۵
اعلام نتایج داوری مقالات: یک هفته پس از دریافت هر مقاله
زمان برگزاری همایش: ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۵
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام