کویر ایران، کانون تمدن
آیین گشایش نمایشگاه عکس

موزه هنرهای معاصر
زمان: ۹ شعریور ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۷
مکان: تهران/ موزه هنرهای معاصر
محمد رضا جوادی

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام