خانه یگانگی؛ تلاشی برای هم زیستی ادیان

در طول تاریخ چند هزارساله تمدن بشری، فکر زیستن در جهانی بدون جنگ، خشونت، و تبعیض همواره در ذهن همه ی  انسان‌ها حضور داشته است.. رویایی که در طول تاریخ هرگز به سر منزلی استوار نرسیده و همواره در تمامی ادیان و اقوام در شعر ها و داستان ها به گونه ای تصویر شده است. در دوران ما با گسترش ارتباطات، صلح و دوستی راهی تازه برای ابراز وجود یافته‌اند.
خانۀ یگانگی تلاشی است اجتماعی، و خودجوش که نیرویش را نه از نهادهای قدرت، بلکه از دل مردمان آشتی طلب سراسر دنیا می‌گیرید. موضوعی که این رویداد را مهم‌تر می‌کند. ابراز آن به زبان معماری است. زبانی اجتماعی، بشری و بی‌‌نهایت قدرتمند. معمار این بنا کوهین مالوزی،با جمع کردن سه گونه پرستشگاه،شیوه ای نوین را در طراحی این بنا منظور کرده است.View-3

در سال ۲۰۱۰ با همکاری سه عالم دینی، یهودی، مسیحی و مسلمان. ایدۀ گردهم آوردن عبادتگاه‌های سه دین بزرگ در برلین، شکل گرفت. ساختمانی که نماد همزیستی و آشتی در جامعه ای مثل آلمان است که ادیان متفواتی به صورت دوستانه در آن زندگی می کنند حال این بنا رویکردی در امر پرستش است.

خانۀ یگانگی، از پلانی با هندسۀ بسیار ساده شکل گرفته است. فضاهای عبادت (کنیسه، کلیسا و مسجد) در اطراف فضایی مرکزی قرار گرفته‌اند که در واقع تالار گردهمایی‌ است. فرم فضا‌ها با توجه به درونمایه تفکری آن‌ها شکل گرفته، کنیسه از هندسه شش گوش، یادآور ستاره داوود در یهودیت. کلیسا با هندسه مستطیلی، یادآور فرم چلیپا است و مسجد با پلانی مربع که یادآور فرم کعبه است.

Geometry-SectionPlans

 

حجم آجری و بسیار مینیمال است. اختلاف ارتفاع ساختمان‌ها بر اساس قدمت هر دین در نظر گرفته شده است. کنیسه کمترین ارتفاع، و در ادامه کلیسا، و مسجد به ترتیب مرتفع‌تر می‌شوند. و در آخر سقف فضای میانی (سالن گردهمایی) بلند‌ترین قسمت ساختمان را به وجود می‌آورد. ترکیب ساده احجام در فضای خارجی، جنس متریال، و بازی با نور در درون فضا، احساس معنویت بنا را دو چندان کرده است.

در ادامه:Interior-1
Interior-2View-2Maket

نظر شما دربارۀ این پروژه چیست؟ نقش چنین اقداماتی را در ایجاد صلح چگونه ارزیابی میکنید؟ خانۀ یگانه میتواند تعبیر رویای آشتی باشد؟ آیا این بنا که قرار است در قلب اروپا دایر شود میتواند با همین نگرش در جایی مثل خاورمیانه در نقش میانجی بین پیروان مذاهب ایفای نقش کند و از درگیری های فرقه ای جلوگیری کند ؟ آیا این بنا از لحاظ شرع مقدس شیعه مورد قبول است ؟

 

منبع:َarchimask

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام