اثر لئوناردو داوینچی
جیان لورنزو برنینی
لوکوربوزیه
میس وندروهه
آلوارو سیزا
کلود پرنت
فرانک گری
نورمن فاستر
رنزو پیانو
اسکار نیمایر
sanaa
والتر گروپیوس
سانتیاگو کالاتراوا
کریستین مولر
اندرو گلر
پیتر کوک
گلن مورکات
آلیسون و پیتر اسمیتسون
استیون هال
تئو وان دوسبرگ

فیگورهای انسانی معماران مشهور

فیگورهای انسانی معمولا برای مشخص کردن مقیاس و درک بهتر فضا توسط مخاطب، در ترسیمات معماری لحاظ میشوند. در حال حاضر معماران، فیگورهای انسان را با استفاده از آرشیوهای اینترنتی و به کمک ابزارهای فتوشاپ به پروژه هایشان اضافه میکنند. اما در گذشته، معماران؛ این فیگورها را خود طراحی میکردند و در ترسیمات معماری مورد استفاده قرار میدادند. آنها از این فیگورها تنها برای توصیف کمیت و کیفیت محیط استفاده نمیکردند، بلکه این فیگورها حوزه ای برای کشف و بسط تجربه و حس معمارانه شان بوده است. برخی همچون کالاتروا از این فیگورها برای الهام گرفتن استفاده کرده اند، برخی دیگر به استخراج نسبت های این فیگورها علاقه نشان داده اند، مثل مرد ویترویوسی داوینچی و یا فیگور مشهور لوکوربوزیه، و دیگران برای نشان دادن رویداد های فضایی استفاده کرده اند، مثل پیتر کوک.برای درک فیگورهای انسانی و نقش و کارکرد مهم آنها در معماری در این مطلب نگاهی می اندازیم به مجموعه ای از این فیگورها که توسط نور مکیه معمار جوان عراقی جمع آوری شده است.

how-architects-draw-their-figures-noor-makkiya-designboom-00

منبع : ArchDaily

More Stories
نشست اول از دفتر دوازدهم: با موضوع زیست غیررسمی و مسئله زمین