مدیریت طراحی و بهسازی محیط شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در نظر دارد با هدف استفاده از ایده های خلاقانه و تجربه های شهروندان و متخصصان ، فراخوان ایده ای را در خصوص بازپیرایی و منظر سازی چهار محور منتهی به حرم برگزار نماید. لذا از تمامی متخصصان و اعضا نظام مهندسی و دانشجویان دعوت به عمل می آید در این رخداد شهری شرکت نمایند.

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد
مدیریت طراحی و بهسازی محیط شهری
مبلمان شهری، نورپردازی
فضای سبز، کفسازی
روشنایی
نما
الحاقات نما
المان و نشانه های حجمی
دکتر مریم استادی
دکتر عباس باقرزاده
مهندس هادی تقی زاده
دکتر محسن حبیبی
دکتر عبدالهادی دانشپور
مهندس مهدی ذاکر الحسینی
دکتر محمد نقی زاده
 ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۵
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام