نشست تاریخچۀ کاوش‌های باستان‌شناختی در ایران

تاریخچۀ کاوش‌های باستان‌شناختی در ایران
نشست اول: ارنْست امیل هرتسفلد (۱۸۷۹ ـ ۱۹۴۸)، بخش دوم

سخنرانی اول:
باستان‌شناسان، شاهزادگان، و دیپلمات‌ها:
نگاهی به کاوش‌های سه‌سالۀ هرتسلفد در تخت جمشید
ـ دکتر شاهرخ رزمجو

سخنرانی دوم:
هرتسفلد و دانش جغرافیای تاریخی او
ـ دکتر مهرداد ملکزاده

نمایش فیلم:
سرزمین پارس: میراث آتش، ۲۰۱۰ (کار مشترک شبکه‌هایZDF و ARTE)
ـ مهندس محمدمهدی کلانتری (نقد و بررسی)


زمان و مکان:
سه‌شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
ساعت‌برگزاری: ۱۵ – ۱۷
مکان: تهران، خیابان امیرکبیر، نرسیده به چهارراه سرچشمه، کوچۀ شهید علیرضا جاویدی، شمارۀ ۱۰۷، دفتر موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران.


موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران
More Stories
خشت دوم: معماران! شهرسازان! ما متهمیم!