سلسله نشست‌های هم‌اندیشی
پنجمین‌ هم‌اندیشی
جستاری در مفهوم میراث برای نسل‌ها
بررسی تشکل کارگروه‌های تخصصی
باحضور دکتر مهدی حجت 
رئیس موسسه فرهنگی ایکوموس ایران


زمان: شنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷
ساعت برگزاری: ۱۴ الی ۱۶
مکان: دفتر موسسه فرهنگی ایکوموس ایران


موسسه فرهنگی ایکوموس ایران

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام