برگزارکننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
دبیرخانه:
ماهشهر – بلوار دانشگاه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، (دانشکده مهندسی پلیمر) کدپستی: ۶۳۵۱۹۷۷۴۳۹
تلفن: ۵۲۳۷۲۶۸۶-۰۶۱
فکس: ۵۲۳۳۸۵۸۶-۰۶۱

– معماری و شهرسازی معاصر
– افق های جدید در معماری و شهرسازی
– فناوری ها و مصالح جدید در معماری
– اقلیم، معماری و انرژی های نو
– معماری اسلامی و نگاه به آینده
– معماری بدون معمار
– شهرسازی و توسعه پایدار
– شهر زیست پذیر
– سبک شناسی و هویت شهری
– برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری
– فضای سبز و محیط زیست شهری
– انسان شناسی و روانشناسی محیط

آخرین مهلت ارسال مقالات: ۹۵/۸/۲۲
اعلام نتایج: ۹۵/۹/۳
آخرین مهلت ثبت نام: ۹۵/۹/۸
زمان برگزاری همایش: ۹۵/۱۰/۲

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام