دویست و هشتادمین گفتمان هنر و معماری

دبیر پنل: علیرضا قهاری

پنل گفت و گو: 

محمدحسین ارسطوزاده/ علی اعطا/ علیرضا ایزدی/ مجتبی گهستونی

زمان:‌ چهارشنبه ۶ تیرماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰

مکان: خیابان ولیعصر، روبروی نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک ۳۵، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

انجمن مفاخر معماری ایران

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام