انتخاب مشاور پروژه «بررسی نابسامانی‌های حاشیه راه‌آهن تهران-اهواز»

علاقه‌مندان می‌توانند شرح نیازمندی های پروژه مذکور را از طریق فایل ذیل دریافت و مطالعه نمایند.

درخواست ارائه پیشنهاد پژوهشی (شرح خدمات) «بررسی نابسامانی‌های حاشیه راه‌آهن تهران-اهواز و ارائه راهکارهای اجرایی در منطقه ۱۸»

تذکر ۱: برای پروژه فوق ارسال موارد ذیل برای پروپوزال پیشنهادی الزامی است:
– تدقیق فرآیند و شفاف سازی متدولوژی انجام کار
– تدقیق زمان‌بندی انجام مراحل طرح و ارائه آن در نرم افزار MSP
– معرفی افراد کلیدی پروژه
– معرفی افراد کلیدی پروژه بهمراه رزومه
– امضای افراد کلیدی مطابق با بندهای شرح خدمات (هر فرد باید حضور خود را در انجام بخشی از شرح خدمات تائید کند)
– رزومه و سوابق کاری شرکت

تذکر ۲: مطابق با دستورالعمل انجام پروژه های مطالعاتی مرکز، پیشنهادهای فنی و مالی باید در پاکتهای جداگانه به این مرکز ارسال شوند.

مهلت ارسال: یکشنبه ۳ تیرماه ۱۳۹۷

متقاضیان شرکت در فراخوان می‌بایست حداکثر تا پایان تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۹۷، پیشنهادات خود را در قالب فرم RFP به آدرس این مرکز ارسال نمایند.

آدرس مرکز:
خیابان شریعتی، خیابان پل رومی، خیابان شهید اکبری تقاطع خیابان شهید آقابزرگی، پلاک ٣٢، مدیریت مطالعات و برنامه‌ریزی امور مناطق
کارشناس مسئول: خانم ابهری، تلفن ۸۳-۲۲۳۹۲۰۸۰ داخلی ۲۴۱

(مدیریت مطالعات و برنامه‌ریزی امور مناطق) مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام