کنفرانس ملی تاب آوری و ایمنی ساختمان ها و زیر ساخت های شهری

محورهای کنفرانس؛

تاب‌آوری ساختمان‌ها و زیرساخت‌های شهری در برابر زلزله و حریق

مراقبت و نگهداری

ایمنی و مدیریت ریسک

مدیریت بحران

قوانین مقررات و دستورالعمل‌ها

فرهنگ‌سازی ایمنی

جایگاه فناوری‌های نوین و هوشمند‌سازی

مهلت ارسال چکیده: ۱۶ مهرماه ۱۳۹۷

مهلت ارسال مقالات: ۱۶ آذرماه ۱۳۹۷

تاریخ برگزاری: ۲۶ و ۲۷ دی‌ماه سال ۱۳۹۷

مکان: تهران، دانشگاه تربیت مدرس

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام