پوسته های کارا محور

با حضور:
پروفسور ایرج اعتصام؛ استاد پیشکسوت گروه معماری
دکتر آزاده شاهچراغی؛ دانشیار و مدیر گروه معماری
دکتر ابوالفضل گنجی خیبری؛ دانش آموخته دکتری معماری علوم و تحقیقات سال ۱۳۹۵

حضور برای عموم آزاد و رایگان است.

زمان: چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ساختمان ابن سینا، طبقه چهارم شرقی، دانشکده عمران، هنر و معماری، آتلیه معماری (کلاس ۴۱۷)

دانشکده عمران، هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام