نشست تخصصی هنر شیشه در فضاهای عمومی دنیای معاصر

سخنران و مدرس: «خانم دکتر پریناز فقیهی»

سخنرانی و ورک شاپ تکنیک شیشه گری (پت- د-ور) و موضوع سخنرانی «هنر شیشه در فضاهای عمومی در دنیای معاصر» توسط خانم پریناز فقیهی دانش آموخته دانشگاه هنر تهران و دانشجوی سال چهارم دکتری هنر در دانشگاه هنر پورتو پرتغال، از اعضای مرکزتحقیقات شیشه و سرامیک Vicarte لیسبون، پرتغال

شرکت در نشست و بازدید از موزه رایگان میباشد .شرکت در کارگاه آموزشی (ورک شاپ) هر نفر ۵۰هزار تومان

زمان: ۹ خردادماه ۱۳۹۷، ساعت ۹:۳۰

آخرین مهلت ثبت‌نام ورک‌شاپ: ۶خردادماه ۱۳۹۷

مکان: تهران، خیابان سی تیر، پلاک ۵۹، موزه آبگینه و سفالینه‌های ایران

سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام