جستاری بر نورپردازی شهری به عنوان لایه ای از زیرساخت شهری

سخنران:
دکتر ارمغان احمدی؛ دکترای طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی، مشاور علمی گروه روشنایی گلنور

حضور برای عموم آزاد و رایگان میباشد.

زمان: دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۷، ساعت ۱۳
مکان: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام