سلسله نشست های نقد پژوهش های شهری با موضوع گونه شناسی محلات تهران برگزار می شود.

در این نشست آقای حسین ایمانی جاجرمی دبیر نشست خواهند بود و آقای صلاح الدین قادری به سخنرانی خواهند پرداخت. پنل نقد و بررسی این نشست را آقایان پرویز اجلالی، عبدالوهاب شهلی بر و خانم راما قلمبر دزفولی برعهده دارند.

وسیله نقلیه همگانی هر ۱۵ دقیقه از ترمینال افشار، واقع در چهارراه پارک وی به مقصد جامعه مهندسان مشاور ایران حرکت می کند.

زمان: سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷،  ۱۹-۱۶

مکان: ولنجک، خیابان بیست و ششم، بلوار دانشجو، میدان البرز، نبش سلامی، شماره ۲۵

سلسله نشست های نقد پژوهش های شهری

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام