فراخوان مفهوم زیبایی در زندگی شهری

چهارشنبه‌های آخر هرماه برگزار میگردد.

سخنران: محمد سالاری‌راد

پنل:

مهدی خبازی‌کناری

نوین تولایی

زمان: ۲۶ اردیبهشت‌ماه ساعت ۱۷

مکان: بابل، خیابان مدرس، خیابان شهید رسولی ۲۴

تلفن: ۳۲۳۳۴۲۵۵

دپارتمان مطالعات شهری بنیاد علمی حریری

www.hariri-sf.ir

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام