دویست و هفتاد و پنجمین گفتمان هنر و معماری «موزه ها در غربت»

پنل گفتگوی این نشست را آقایان شهریار سیروس، علی ملکی و علی اکبر نصر آبادی برعهده دارند و دبیر پنل این گفتگو آقای مهندس ابوالحسن میرعمادی است.

زمان: چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷؛ ۱۷:۳۰-۱۵:۳۰

مکان: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان ظفر، بلوار اسفندیار، پلاک ۳۵، موزه هنرهای دینی امام علی (ع) 

انجمن مفاخر معماری ایران

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام