دوره‌ی فرایند طراحی در معماری

مدرس: دکتر حمید مهربان

محل ثبت نام: دفتر نوآوری و و کارآفرینی مؤسسه

زمان: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۸ الی ۱۹

مکان: کرمانشاه، سه راه ۲۲ بهمن، مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه، آمفی تئاتر شهید علامه طباطبایی

مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام