برخی از سرفصل های کارگاه:
– جایگاه Dynamo درمعماری پارامتریک
– منطق محاسباتی در مدلسازی اطلاعات ساختمان
– شناسایی و کنترل چالش های طراحی فرم های پیچیده
مدرس: مهندس سعید دهقانی (کارشناس BIM در شرکت Stantec)

مدت کارگاه: ۲ساعت (بدون پیش نیاز)

اطلاعات بیشتر: ۴۳۹۱۳۰۰۰، داخلی ۱۱۳

ثبت‌نام

زمان: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰ الی ۱۲
مکان: تهران،‌ خیابان شهید‌بهشتی، خیابان قایم‌مقام فراهانی، کوچه دهم، پلاک ۱۸

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام