فراخوان «سفری به ناشناخته‌های طبیعت ارسباران»

سفری به ناشناخته‌های طبیعت ارسباران؛ آبشار لارجان

سفر یک روزه داخل استانی با همراهی راهنما

صبحانه + نهار + عصرانه

بیمه مسافرتی

هزینه سفر : ۶۵ هزار تومان

رزرو سفر

زمان : جمعه ۱۴ اردیبهشت ماه؛ ساعت رفت ۶، ساعت برگشت ۲۲

More Stories
بازیافت آب و تولید شغل در پروژه بازآفرینی ال کوزو