بورسیه تحصیلی دانشگاه ملبورن استرالیا در مقطع لیسانس برای افراد غیر ساکن در استرالیا در رشته‌های متنوع منتشر شده‌است.

شرایط

  • دانشجویان بین‌المللی پذیرفته میشوند
  • نیازی به بررسی تقاضا وجود ندارد

رشته‌های مورد پذیرش

کشاورزی، مطالعات حیوانی، علوم غذایی و دامپزشکی، ساختمان و برنامه‌ریزی، بازرگانی، اقتصاد و مدیریت، محاسبات و اطلاعات، آموزش و پرورش، مهندسی، مطالعات تاریخی، فلسفی، سیاسی و اجتماعی، زبان، ادبیات و مطالعات فرهنگی، قانون، مطالعات حقوقی و جرم‌شناسی، علوم و ریاضیات.

مساعدت‌های مالی

  • کمک هزینه تحصیلی ۲۵ تا ۱۰۰ درصد هزینه‌های تحصیل برای مدت دوره داشنجو را فراهم می‌کند.
  • متاضیان ملزم به ارایه مدارک مهارت زبان انگلیسی هستند.

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام