کارگاه معماری مبانی خانه‌اندیشی؛ دومین سمپوزیوم معماری پویا

اهداف کارگاه:
در این کارگاه ٣ روزه هنرجویان با مفهوم سکونت و تعریف خانه آشنا میشوند و ارتباطات فضایی و اتمسفر مورد نیاز فضای خانه را درک میکنند و روند طراحی یک خانه را تمرین خواهند کرد.

مباحث این دوره:
– آشنایی با مبانی معماری خانه ایرانی
– سیر تاریخی سکونت
– خانه اندیشی از منظر پدیدارشناسی
– فرآیند طراحی خانه
– اتمسفر خانه
– تمرین عملی خانه اندیشی

مدرسین دوره:
مهندس نیما کیوانی
دکتر مرتضی نیک فطرت

مخاطبان کارگاه:
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و فارغ التحصیلان ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎری

با اعطای گواهی معتبر شرکت در دوره
ظرفیت محدود
پیش نیاز آشنایی با نرم افزار اتوکد

سایت مرتبط جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر: www.keivani-architects.com

زمان: ۵ الی ٧ اردیبهشت ماه ١٣٩٧، ساعت ١٠ الی ١٨:٣٠
مکان: تهران، پژوهشگاه نیرو

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام