بازگشت به ریشه ها
نمایشگاه عکس های ایزابل اشراقی

سخنران ها:
ایزابل اشراقی و ایمان صفری

زمان: پنجشنبه ۶ اردیبهشت، ۱۶:۳۰؛ تا ۱۰ خرداد

مکان: موزه هنرهای معاصر اصفهان، گالری یک

موزه هنرهای معاصر اصفهان

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام