سلسله نشست‌های بررسی نظری و عملی چالش های حفاظت و توسعه میراث معماری و شهری

بررسی بافت های فرهنگی تاریخی و بقاع متبرکه شیراز
نمونه موردی: حرم شاهچراغ (ع)

سخنران: مهندس فرزانه صادق مالواجرد؛ مدیر کل دفتر معماری و طراحی شهری و بافت های با ارزش وزارت راه و شهرسازی

زمان: یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۱ الی ۱۳
مکان: باغ نگارستان، پژوهشکده فرهنگ و هنر دانشگاه تهران

انجمن علمی مرمت بافت و بنا

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام