نکوداشت دکتر سیروس باور

ورود عموم آزاد و رایگان است

زمان: پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۹۷، ساعت ۱۷ تا ۲۰

مکان: میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، پلاک ۵۱۴، خانه وارطان

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام