مراسم بزرگداشت روز معمار

با همکاری موسسه علوم و فنون کیش شعبه تبریز

و مجمع مهندسان جوان استان آذربایجان شرقی

همراه با ارایه گواهی حضور توسط موسسه و انجمن

حضور برای عموم آزاد می‌باشد

با سخنرانی دکتر فرزین حق‌پرست

زمان: سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه، ساعت ۱۴

مکان: دانشگاه پیام نور تبریز

انجمن علمی معماری پیام‌نور تبریز

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام