فراخوان نشست‌های بازخوانی ضوابط فرآیندها و سیاست‌های بازآفرینی شهری در بافت ناکارآمد (بررسی تجربه‌ها و رویه‌ها)

سخنرانان:

محمدسعید ایزدی

حمید ناصرخاکی

مروارید قاسمی‌اصفهانی

کاوه حاج‌علی‌اکبری

وحید حایری

زمان: ۲۸ فروردین‌ماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۶

مکان: میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، پلاک ۵۱۴، خانه گفتمان شهری

دفتر مطالعات تطبیقی و پژوهش‌های میان‌رشته هنر، شهر و معماری

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام