سلسله نشست های مطالعاتی و پژوهشى در حوزه معمارى و شهرسازى

دومین دورهمى

با حضور استاد مدعو سرکارخانم دکتر هانیه بصیری
دکتری معماری از دانشگاه شهید بهشتى تهران ، استاد دانشگاه

حضور تمامى دانشجویان محترم و علاقه مندان به معمارى آزاد و رایگان مى باشد.

به منظور حفاظت از محیط زیست و قطع کمتر درختان تمام اطلاع رسانى هاى این برنامه به صورت مجازى از راه هاى ارتباطى انجمن منتشر مى شود.

زمان: سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۰۰
مکان: آتلیه شماره ۲ گروه مهندسى معمارى

انجمن علمی دانشجویی مهندسی معماری مدیریت امور فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام