به مناسبت روز معمار
معماری بدون ایسم
با حضور کورش حاجی زاده

زمان: ۳۱ فروردین ماه؛ ساعت۱۰ صبح 
مکان: سیرجان، سالن غدیر اداره ارشاد
تلفن ثبت نام و رزرو بلیط ۰۹۱۳۴۴۵۸۰۱۰

انجمن معماری ایدر سیرجان

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام