مسابقه «شهرها برای آینده ما» رقابت جهانی است که توسط موسسه سلطنتی نقشه برداران مجاز (RICS) در همکاری با UNESCO UKNC و ACU اجرا می شود.

آیا شما تخیلی بر مبنای حل مشکل حرفه ای جوان، دانش آموز درگیر در نقشه برداری، طراحی شهری، معماری یا مهندسی دارید؟

پس ایده های انتقادی خود را برای پروژه ها و سیاست هایی که حل برخی از مسائل تهدید کننده زمان ما از جمله؛‌ سریع، تغییرات اقلیمی و کمبود منابع را حل می کنند، به اشتراک بگذارید.

هدف

هیجان انگیز، ایده های ابتکاری که به حل مشکلات گفته شده کمک می کند. داوران ما بر اساس تاثیر، هیجان، مقیاس، ارتباط و امکان سنجی، ایده ها را ارزیابی می کنند.

ثبت نام

انتخاب موضوع و شهر دلخواه برای حل مشکلات تعریف شده؛

متن کوتاه را بخوانید و صفحه‌ی مدارک را دانلود کنید.

مدارک را کامل کنید و آن را تا تاریخ پنجشنبه،‌ ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ آن را ارسال کنید. تمام نوشته ها باید به زبان انگلیسی باشد.

جوایز: برنده مبلغ ۵۰/۰۰۰ پوند و مشاوره با کارشناس مربوطه برای آوردن ایده خود به زندگی عادی دریافت خواهید کرد.

مهلت ثبت‌نام: پنجشنبه،‌ ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ 

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام