در این شماره می‌خوانیم:

همراه با فعالان عرصه کار و آموزش:

– آموزش معماری در ایران و روش نوین تکه‌انگاری، در گفت‌وگو با دکتر علی‌اصغر ادیبی

گفتارهایی در آموزش معماری:

– مذهب آینده‌گرایی، دکتر سعید خاقانی

– واقعیت مجازی و افزوده در معماری امروز، سحر گوهری مقدم

– نگاهی تاریخی به ورود و شکل‌گیری آموزش جدید معماری در ایران، امیرعباس علی‌یاری

– نگرش سیستمی به آموزش معماری، آنیا خدابخشیان

دیدگاه‌ها:

– تغییر نگاه در شیوه‌ی آموزش، دکتر حامد مظاهریان

– چرا اسکیس؟… اسکیس، راندو نیست!، سینا پاکند

– طرح مساله و موضوع بجا، فرزاد فرازپی

– کاریکاتورهای آموزش عرفی، محمدفرید مصلح

– ضرورت تحول در دانشکده‌های معماری، شهاب‌الدین تصدیقی

– انتظارات از دانشکده‌ی معماری دانشگاه تهران چیست؟، دکتر حامد مظاهریان

– ضرورت نگارش تاریخ آموزش معماری ایران، یحیی سپهری

– طرح کیلویی چند؟، شمیم‌زهرا جلالوند

آشنایی با مشاهیر معماری:

– دنیل لیبسکیند

– آلخاندرو آراوانا

شماره دوم؛ زمستان ۹۶

کانال تلگرام فصلنامه‌ دریچه‌ معماری

صاحب امتیاز: انجمن علمی معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

مدیر مسئول: محمدفرید مصلح

سردبیر و ویراستار: مهزاد سادات حیدریان

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام