معرفی همایش

به گواهی و استناد تاریخ، خطه خراسان، بستر زایش فکر واندیشه از دیرباز تاکنون بوده است.نقش غیرقابل انکار بزرگان این سرزمین در عرصه‌های گوناگون  نمود و پدیدار شده است.از آنجا  که هنر‌های پرمایه ایرانی- اسلامی نیز پیرو تفکر سازی و جاری در جامعه اسلامی بوده است، خراسان به عنوان بخش بزرگی از این سرزمین این توان بالقوه را به فعلیت رسانده و با توجه به موقعیت سوق الجیشی خود توانسته است به مثابه پلی عمل کند  که شرق و غرب اسلامی را به هم پیوندد.

از سویی تاثیر، تاثرات افکار پویای برخاسته از سرزمین خورشید، محل تعاملات و تلاقی فرهنگ‌های گوناگونی بوده است که در برخی دوران علیرغم غلبه سیاسی بر این سرزمین، آن را در خود حل و هضم نموده و بالندگی خود را چون نهالینه هایی پرقوت از ریشه هایی کهن آغاز کرده است.نمودارهای این مهم در طول تاریخ بویژه در عصر مغول و ایلخان و تیمور، به بهترین صورت در هنر اسلامی ایران تحقق یافته است. خراسان در گذر روزگار، مرزهایی یکسان را تجربه ننموده ولی به واسطه اندیشه‌های پرمغز و تنومند ایرانی اسلامی و از جانبی دیگر با وجود امام هشتم شیعیان، حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) محل امنی  برای اهل علم و هنر ایجاد نموده است که نمونه آثار آن راهم در عرصه‌های علمی و عرفانی و هم در آثار بجای مانده هنری که محل ارادت هنردوستان و هنرپروران و هنر پردازان بوده است، از گذر سرسخت تاریخ چون دُر هایی گرانبها و قابل مطالعه برای ما به یادگار مانده است.

مطالعه و بررسی هر یک از این آثار جاویدان  گوشه ای از بستر‌های اندیشه و فکر، زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی، مذهبی و سیاسی و روح حاکم بر زمانه خود را بر ما عیان خواهد ساخت. پی جویی وضعیت فرهنگی و هنری و ساختار نظام حکومتی در جامعه در دوران‌های تاریخی این خطه، مسایل ارزشمندی را پیش روی ما می‌نمایاند. بیرقدار بودن خطه خراسان در عرصه سیاست و فرهنگ و هنر در ازمنه و از سویی به مثابه مادری که این آثار ممتاز را در دامان خود پرورانده و آنان را از گزند حوادث امان داده است،

 بر آن هستیم تا با کمک و یاری سازمان‌ها و ادارات مربوط به این مهم و محققان و پژوهشگران ارجمند، توقفگاهی هر چند کوچک فراهم آوریم تا آثاری از سرزمین مهر را به همگان توصیف و تحلیل نماییم.امید است که این گام آغازی باشد برای پژوهندگان و مفسران آثار فاخر هنری و فرهنگی ایرانی اسلامی در خطه خورشید، خراسان به یاری حق تعالی.

 • دبیر کل همایش: دکتر هاشم جلیلی صفاریان
 • دبیر کمیته اجرایی:‌ دکتر حمید طباطبایٔی
 • دبیر کمیته علمی: دکتر علیرضا شیخی
 • دبیر جشنواره: امیراقبال حیدرپور

معماری و هنرهای وابسته به آن در خراسان

 • تجزیه و تحلیل فرمی و محتوایی بناهای معماری خراسان
 • مطالعه تزئینات وابسته به معماری در آثار معماری خراسان و مناطق همسایه (شامل هنرهای چوبی، گچبری، آهک بری، نقاشی دیواری، آجرکاری و حجاری)
 • بررسی و تحلیل معماری داخلی بناهای خراسان

آئین و رسوم محلی خراسان

 • معرفی و مطالعه فرمی و تحلیلی آیین‌های نمایشی و موسیقایی قومی خراسان
 • معرفی و بررسی محتوایی و آیینی و رسوم محلی خراسان

هنرهای سنتی (هنرهای مستظرفه، خوشنویسی و کتاب­ آرایی)

 • معرفی هنرهای از یاد رفته در خراسان
 • مطالعه آثار هنری برجسته خراسان
 • بررسی و تحلیل گرایش‌های صنایع دستی خراسان و مناطق همسایه
 • معرفی هنرمندان گمنام و بررسی و تحلیل آثار ایشان در خراسان
 • معرفی کتب و نسخ تاریخی و تحلیل فنی و هنری آنها در خراسان و مناطق همسایه

هنرهای تجسمی در خراسان       

 • مطالعه سیر تحول هنرهای تجسمی در خراسان دوره معاصر (نقاشی، گرافیک، مجسمه، تصویر سازی)
 • تحلیل آثار هنرهای تجسمی معاصر در خراسان

بخش ویژه

 • بررسی معماری و تزءینات وابسته به آن در حرم مطهر رضوی

تاریخ دریافت مقالات: ۱ آذرماه ۱۳۹۶

تاریخ پایان دریافت مقالات: ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

آخرین مهلت ثبت نام: ۲۵ فروردین ۱۳۹۷

داوری زود هنگام: ۱۵ روز بعد از ارسال مقاله

زمان برگزاری همایش: ۱۹،۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷

حمایت‌کنندگان معنوی:

۱- دانشگاه هنر تهران

۲- دانشگاه هنر اصفهان

۳- دانشگاه بیرجند

۴- دانشگاه مازندران

۵- مرکز ملی فرش ایران

۶- انجمن علمی هنر اسلامی ایران

۷- طره نشریه اطلاع رسانی آموزشی و تحلیلی فرش دستباف ایران

۸- سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

۹- موزه بزرگ خراسان

 

حمایت‌کنندگان رسانه‌ای:

۱- پایگاه داده‌های علمی تمام متن

۲- اطلاع رسانی رویدادهای آینده

۳- مرجع علمی و اطلاع رسانی کنفرانس ها

۴- پایگاه اطلاع رسانی همایش‌های کشور

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام