مهندسی عمران
مهندسی سازه، زلزله و بهسازی لرزه ای
مهندسی حمل و نقل و زیرساخت‎های شهری
اقتصاد و مدیریت شهری
مدیریت و برنامه ریزی شهری
مهندسی محیط ‎زیست و محیط ‎زیست شهری
روانشناسی و جامعه شناسی شهری
نانو تکنولوژی و توسعه پایدار
مهندسی مکانیک و تاسیسات
مدیریت بحران 

تاریخ های مهم:
مهلت ارسال اصل مقالات: ۲ خرداد ماه ۹۷
اعلام نتایج داوری مقالات: ۷ خرداد ماه ۹۷
داوری زود هنگام: ۱۰ روز پس از ارسال مقاله
زمان برگزاری کنفرانس: مرداد ماه ۹۷

دبیرخانه:
تهران، خیابان اشرفی اصفهانی، میدان پونک، کوچه گلزار سوم، پلاک ۲۷

cum2018.com

با حمایت دانشگاه صنعتی مراغه و دانشگاه تبریز

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام