نشست سنندج ، شهر هزار تپه

هدف این نشست ایجاد آگاهی و امکان مشارکت مردمی در راستای تبدیل تپه‌های سنندج به فضاهایی عمومی و سبز برای استفاده‌ی تمام مردم و ارتقای منظر شهری است؛ این سند مهم توسط تیمی از دانشگاه کردستان در حال تدوین است.

زمان: یکشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۶ الی ۱۹

مکان: کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، آمفی تئاتر دانشکده هنر و معماری

انجمن علمی شهرسازی دانشگاه کردستان

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام