حلقه مطالعاتی «شهر و شهرسازی»
جلسه‌ی سوم با موضوع نظریه‌های برنامه‌ریزی

زمان: پنجشنبه ۱۷ اسفند، ساعت ۱۷ الی ۱۹

مکان: بزرگراه کردستان شمال، خروجی جهان‌آرا اسدآبادی، خیابان جهان‌آرا، خیابان پانزدهم، پلاک ۱۰، سرای محله‌ی قزل قلعه (داخل پارک قزل قلعه)

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام