نقد و بررسی حلقه ی مطالعاتی متون شهری

نقد و بررسی حلقه ی مطالعاتی متون شهری

نشست اول: نقد و بررسی کتاب (پساکلانشهر) ادوارد سوجا

ناقد: آیدین ترکمه

دبیر جلسه: ایمان واقفی

زمان: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۵

مکان: جنب پل گیشا، دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه ی اول، سالن کنفرانس انجمن جامعه‌شناسی ایران

گروه شهر و زندگی روزمره ی انجمن مطالعات فرهنگی

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

انتشارات علمی و فرهنگی

More Stories
دیگو ریورا / DCPP arquitectos