نخستین مسابقه عکاسی نشریه هنر و معماری ایوان با موضوع هویت معماری ایرانی اسلامی

مهلت ارسال آثار : ۱۰ اسفندماه ۹۶
اعلام نتایج : ۱۵ اسفند ماه ۹۶

نشریه علمی نخصصی دانشجویی ایوان

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام