موضوع‌: بررسی طرح توسعه دانشگاه تهران

سخنرانان‌:
اصغر ساعد سمیعی | استاد پیشکسوت دانشکده معماری دانشگاه تهران
پرستو عشرتی | عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه تهران
سید احسان مسعود | معمار و مدرس دانشگاه تهران

زمان پخش: چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۶

ساعت ۲۲ | رادیو فرهنگ

رادیو فرهنگ

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام