این کنگره با هدف ارتباط مستقیم و موثر دست اندرکاران صنعت ساختمان شامل تولیدکنندگان، پیمانکاران، مجریان، مهندسین و محققین این صنعت پایه ریزی گردیده است. محورهای اصلی کنگره شامل فناوری های نوین، تکنولوژی بتن، بهینه سازی مصرف انرژی، معماری، طراحی و دکوراسیون و … میباشد و تلاش نموده است ابداعات و نوآوری هایی را در این سرفصل ها مورد توجه قرار دهد.

ارسال اصل مقاله‌: ۲۹ اسفند ماه ۹۶

نتایج داوری مقالات‌: ۱۵ فروردین ماه ۹۷

اخرین مهلت ثبت نام‌: ۳۱ فروردین ماه ۹۷

بر‌کزاری کنگره‌: ۶ و ۵ اردیبهشت ماه ۹۷

 

 

مجمع مهندسان جوان استان آذربایجان شرقی

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام