مسابقه معماری UIA HYP Cup با موضوع “معماری در حال دگرکونی و تغییر” برگزار می شود.
این رویداد با توجه به تغییرات سیستم های زندگی و اجتماعی و نیاز های جدید جامعه برنامه ریزی شده است.
به نقل از سایت برگزار کننده مسابقه، اقتصاد چین در حال تغییر از اولویت تولید تا اولویت یک بخش خدماتی مبتنی بر دانش و تحقیق است. این تغییر با یک روند جهانی، یعنی انتقال جهانی اجتماع و اقتصاد از یک جامعه مبتنی بر تولید انبوه مکانیکی به جامعه مبتنی بر سفارشی سازی دیجیتال، هماهنگ شده است. این به معنای نیاز به داشتن یک شهر بر اساس تحقیق و توسعه، دانش علمی، بازاریابی و امور مالی است که مستلزم برقراری ارتباط مستمر و برقراری ارتباط چهره به چهره خواهد بود. ساخت چنین شهری به افکار فوق العاده ی اجتماعی نیازمند است.
علاقه مندان به شرکت در این رویداد میتوانند پیشنهاد شهری با هزار واحد مسکونی را با استفاده از ماژول پیش ساخته ارائه دهند، که در آن اتاق ۱۲ متر مربعی برای واحد های مسکونی یک نفره و حد اقل فضای ۱۶ متر مربع برای واحد های مسکونس زوجین در نظر گرفته شود.
یکی از ویژگی های مهم این شهر داشتن فضایی در جهت ایجاد ارتباطات اجتماعی است.

رتبه اول‌: ۱۰۰,۰۰۰ یوهان چین

رتبه دوم(۳ تیم)‌:‌ ۳۰.۰۰۰ یوهان چین

رتبه سوم(۸ تیم)‌: ۱۰,۰۰۰ یوهان چین

آثار تقدیر شده: ۲۰ تیم

همه برندگان گواهی دریافت می کنند و آثار به مدت ۶ ماه در مجله UED به طور رایگان منتشر می شود.

شرکت در این رویداد رایگان است.

تقویم مسابقه‌:

آخرین مهلت ثبت نام:
۸ شهریور ۱۳۹۷

آخرین مهلت ارسال آثار:
۲۹ شهریور ۱۳۹۷

جلسه داوری:
۲۴ مهر ۱۳۹۷

برگزار کننده: UEDmagazine
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت فراخوان مراجعه نمایید. 

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام