موضوع‌: نشست پژوهشگران و برندگان مسابقه کارگاهی دربند

سخنرانان‌: 
محمد مهدی محمودی
علی محمد سعادتی
بابک اسلامی مجاوری
غزال کرامتی

زمان‌: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶

ساعت‌: ۱۶ الی ۱۹

مکان‌: سالن اجتماعات مهندسین مشاور هرم پی
کارگر شمالی کوچه چهارم پلاک ۱۴ واحد ۱

دبیر‌خانه آب های تهران

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام