محور های کنفرانس‌: 

معماری و شهرسازی‌:

شاخص ها و مولفه های شهر ایرانی اسلامی
انسان‌،،طبیعت و فناوری در معماری و شهر‌سازی‌،‌شهر ایرانی اسلامی
معنا دهی و نشانه معنا شناختی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
گفتمان کاوی سبک های معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

فرهنگ و اجتماع‌:

فرهنگ‌،‌محیط‌،‌اقلیم و شهر‌سازی ایرانی اسلامی
زندگی روزمره معاصر و شهر ایرانی اسلامی
چالش ها و موانع تحقق (‌کالبدی‌،‌اجتماعی‌،‌فرهنگی‌)‌شهر ایرانی اسلامی
اجتماع محوری‌،‌فضای عمومی و اخلاق اجتماعی در شهر ایرانی اسلامی
حق شهروندی و شهر ایرانی اسلامی
معنویت در هنر و معماری و شهر‌سازی ایرانی اسلامی

هنر‌:‌

هنر‌(نگار‌گری ایرانی‌،‌نقاشی‌،‌صنایع دستی‌،سینما‌،‌هنر های نمایشی و…) و شهر ایرانی اسلامی
زیبایی شناسی شهر ایرانی اسلامی
ادبیات و شهر ایرانی اسلامی
هنر و شهر آرمانی ایرانی اسلامی

مهلت ارسال مقالات : ۱۷ بهمن ۱۳۹۶

زمان برگزاری‌: ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

پژوهشکده فرهنگ‌،‌هنر و معماری

آدرس‌:‌ تهران خیابان انقلاب اسلامی بین چهار‌راه ولیعصر‌(‌عج‌) و خیابان فلسطین ابتدای خیابان شهید برادران مظفر جنوبی‌(صبای جنوبی‌)

تلفن‌:‌ ۰۲۱ ۸۸۰۶۳۵۲۳ – ۶۶۵۵۶۶۵۵ ۰۲۱

ایمیل‌: Info@ic-iic.ir

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام