موضوع‌: ارائه طرح تحویل و تحول شهرداری تهران

سخنرانان‌:‌ 
دکتر حجت‌ الله میرزایی | معاون برنامه ریزی و توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران

دکتر سالاری | رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران

زمان‌: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶

ساعت‌: ۱۶

مکان‌: جامعه مهندسان مشاور ایران

جامعه مهندسان مشاور ایران

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام