محور های اصلی ارسال مقالات:

۱‌.‌فنی و عمرانی
۲.‌خدمات شهری
۳.‌شهرسازی
۴.‌شهر هوشمند
۵.‌آتش‌نشانی
۶.‌فضای سبز
۷.‌مدیریت بحران
۸.‌پسماند
۹.‌فناوری اطلاعات
۱۰.‌حمل و نقل ترافیک

زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

مهلت ثبت نام‌: دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ – ساعت ۱۲

مکان‌: دانشگاه بوعلی سینا‌-‌دانشکده فنی مهندسی‌ـ‌سالن آمفی تئاتر

شهرداری همدان

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام