موضوع‌: نشست چرایی های پدافند غیر‌عامل برای مهندسان و بررسی زیر ساخت های شهری

سخنرانان‌: 

دکتر مهدی زندی

دکتر بهشید حسینی

زمان‌: پنجشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۶

ساعت‌: ۱۵ الی ۱۸

مکان : سالن اجتماعات مهندسین مشاور هرم پی
کارگر شمالی کوچه چهارم پلاک ۱۴ واحد یک

اندیشکده هرم پی

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام