دومین برنامه از مجموعه برنامه های تم پارک

موضوع: بازدید از گنبد مینا (پلانتاریوم)

سخنرانان:
امیر محمد صباحی موسوی 
سمیرا کاتبی

زمان: جمعه.۱۳.بهمن.۱۳۹۶

ساعت: ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰ 

مکان: تهران ونک بزرگراه حقانی بوستان أب و آنش گنبد مینا

کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران

 

 

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام