سلسله نشست‌های علوم مرتبط با حفاظت در حوزه میراث فرهنگی
نشست «فناوری های نوین در تعیین مکان محوطه های باستانی»

سخنران:
دکتر کوروش محمدخانی؛ عضو هیئت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه شهید بهشتی


زمان: یکشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۴ الی ۱۶
مکان: تهران، پردیس هنرهای زیبا، ساختمان تحصیلات تکمیلی معماری، سالن قضاوت دکتری معماری

انجمن علمی مرمت بافت و بنای دانشگاه تهران

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام