به مناسبت هفته پژوهش

نشستی با موضوع:
سرگذشت گزارش مرمت در ایران؛ به عنوان منبع تحقیق تاریخ معماری

سخنران:
ذات الله نیک زاد

زمان: دوشنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۴ الی ۱۶
مکان: اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده مرمت، سالن دکتر شیرازی


دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام