سلسله نشست‌های اندیسشه و تمدن ایران‌شهری
نشست بیست‌وهفتم

موضوع:
نشست ایران شهری و آینده ایران

سخنران:
دکتر قاسم پورحسین


زمان: ۵ دی‌ماه ۱۳۹۶
ساعت‌برگزاری: ۱۶
مکان: خانه گفتمان شهر و معماری، میدان فلسطین، طالقانی غربی، پلاک ۵۱۴

شرکت عمران و بهسازی شهری ایران

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام