نشست جداسازی اجتماعی-فضایی در شهر
ارائه: سارا ثابت


زمان: چهارشنبه/۲۹/آذر/۱۳۹۶
ساعت:۱۷:۳۰
مکان: بلوار کشاروز، ابتدای خیابان وصال شیرازی، کوچه شاعد، پلاک ۸، واحد ۱۰ طبقه پنجم


موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام